• تارخچه تکبال در ایران :


از اوایل سال 1398 و به دنبال پی گیری های سید حسین موسوی شفیق، جمهوری اسلامی ایران به عضویت فدراسیون جهانی تکبال درآمد. 

ایران پس از مالزی، ژاپن و کره جنوبی چهارمین کشور آسیایی بود که این رشته را فعال نموده بود.

وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک ایران در اواخر سال 1398 رشته تکبال را به رسمیت شناخته و در همان سال با نظر معاونت ورزش قهرمانی  وزارت ورزش و جوانان به عنوان یک انجمن جدید تحت پوشش فدراسیون انجمن های ورزشی قرار گرفت.